There was an error in this gadget

Friday, September 16, 2011

13 sifat wajib ALLAH

 • WUJUD
ALLAH itu wujud . Berdasarkan kewujudan alam ini, tidak mungkin alam ini akan terjadi dengan sendirinya tanpa ada penciptanya.


 • QIDAM
Ertinya Allah tiada permulaan


 • BAQA
Ertinya kekal .bermakna Allah tidak ada penghujung atau penghabisan


 • MUKHALAFATUHU LIL HAWADITST
Tuhan itu berlainan daripada segala makhluk yang dijadikan


 • QIYAMUHU BINAFSIH
Ertinya berdiri dengan sendirinya , bermaksud tuhan tidak memerlukan yang lain sebaliknya makluk lah yang mrmerlukan bantuannya


 • WAHDANIYAT
Ertinya tuhan itu esa , tuhan itu satu tiada tuhan selain daripada nya ,


 • QUDRAT
Ertinya kuasa , allah itu amat berkuasa dan ia tidak memerlukan bantuan dan sebagainya.

 • IRADAT
Ertinya menentukan sendiri , Allah menjadikan sesuatu atas kehendaknya

 • 'ILMUN
Mengetahui , Allah itu amat mengetahui setiap perkara yang terjadi di langit dan bumi samada terang atau tersembunyi.


 • HAYAT
Ertinya hidup , allah itu hidup tidak serupa sebagaiman makluk didunia ini g memerlukan udara, nyawa daan sebagainya , kehidupan allah berlainan daripada segala makluk di dunia ini.


 • SAMA,
Ertinya mendengar , Allah mendegar sebala segalanya tanpa bantuan , samada  apayang diperkatakan atau apa yang dibisikkan sehingga apa yang diperkatakan didalam hati

 • BASYAR
Ertinya melihat , Allah dapat melihat segala apa sahaja yang belaku dialam ini , segala apa yang diperbuat sama ada terang terangan atau tersembunyi


 • KALAM
Ertinya Berkata-kata , maksudnya wajib bagi allah bersifat dengan kalam , dengan tidak berhuruf dan bersuara.   

No comments:

Post a Comment